Siirry sisältöön
Etusivu
 
 
 
 
 

100 jämställdhetsgärningar

Inom projektet 100 jämställdhetsgärningar, som ingår i programmet för Finlands självständighets hundraårsjubileum, görs nya och konkreta gärningar för att främja jämställdhet. Projektet betonar särskilt kvinnans synlighet i jubileumsårets program.

Jämställdhet hör till finländarnas självinsikt och grundvärderingar och det finländska samhällets styrkor. De första genom val utsedda kvinnliga riksdagsledamöterna var finländare. Jämställdhet ingår också i bilden av Finland utomlands. Det är viktigt att jämställdheten och kvinnorna lyfts fram även under jubileumsåret. 100 jämställdhetsgärningar är en process som skapar utrymme och möjligheter för mångfald tillsammans. Genom att låta alla medborgare bli fullvärdiga och jämställda medlemmar i samhället skapar vi ett välmående och hållbart Finland också för de följande hundra åren.

Målet är att öka medborgarnas förtroende för vårt land och dess förmåga att erbjuda goda och jämställda livsförutsättningar för personer av alla kön. För att jämställdhetslagar och internationella skyldigheter ska uppfyllas i Finland krävs fortsättningsvis arbete. Under förändringarna utgör konkreta gärningar ett bevis på kontinuitet och långsiktig utveckling av det finländska samhället.

Konkreta gärningar

Med jämställdhetsgärningar avses konkreta åtgärder för att öka jämställdheten i det finländska samhället. Vi hoppas att olika grupper runt om i Finland deltar med jämställdhetsgärningar: till exempel företag, städer, statliga ämbetsverk, organisationer, läroanstalter, massmedier och arbetsmarknadsorganisationer. Vi rekommenderar att organisationerna engagerar sina medlemmar i planeringen och genomförandet av gärningen: då kan hela organisationen förbinda sig till målet och nå bättre resultat.

Inom projektet godkänns jämställdhetsgärningar i form av konkreta och nya åtgärder för att främja jämställdhet mellan könen eller kvinnornas rättigheter. Gärningarna kan vara stora och riksomfattande eller små och lokala men de ska förändra ett rådande läge så att resultatet i praktiken medför större jämställdhet mellan könen eller tillgodoseende av kvinnornas rättigheter.

I praktiken kan en jämställdhetsgärning vara exempelvis att verkställa en jämställdhetsplan på en arbetsplats, i en skola eller inom en organisation, att göra en könskonsekvensbedömning av kommunens budgetförslag, att stödja faderskapsledigheter, att främja öppenhet i fråga om löner, att beakta invandrarkvinnors specialbehov, att underteckna och verkställa den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, att välja en representant för det underrepresenterade könet till ett förtroendeuppdrag inom organisationen, att bilda en riktad teatergrupp eller annan kulturverksamhet som ger större egenmakt, att förbättra ställningen för könsminoriteter och sexuella minoriteter eller att vidta åtgärder för att minska könssegregationen inom utbildnings- och yrkesbranscher.

Varje organisation ansvarar själv för planeringen, genomförandet och finansieringen av sin jämställdhetsgärning. Projektet 100 jämställdhetsgärningar erbjuder planeringsstöd och rådgivning i mån av möjlighet. Varje jämställdhetsgärning som tas med i projektet ges synlighet på projektets webbplats och i sociala medier. 100 jämställdhetsgärningar ger olika slags organisationer möjlighet att både utveckla sin verksamhet och få erkännande för den. Samtidigt utgör gärningarna uppmuntrande exempel som sprider god praxis i hela samhället.

Utmana din organisation och var med och skapa ett mer jämställt Finland!

 
 
 
 
login Synergia Foxy